Sofia, Bulgaria
«
Разработка
»

«

Разработка

»

Жизнен цикъл на разработка

Жизнен цикъл на разработка

Какво е софтер ? – набор от инструкции, които компютърът да чете и разбира за изпълнение на конкретна задача, се нарича софтуер.

Анализиране на изискванията

Анализът на изискванията е набор от операции, които помагат да се дефинират очакванията на компанията относно изграждането или модифицирането на софтуера.

Кодиране или програмиране

Софтуерното програмиране е актът на писане на компютърен код, който позволява на компютърния софтуер да функционира, също известен като магическа стъпка.

Тестване и внедряване

Когато кодирането приключи, разработчикът на софтуер изпраща работата си до отдела за осигуряване на качеството на софтуера.                                                                                                     

Поддържане на софтуера

С нарастващата нужда и промяна в софтуерните операции, фазата на поддръжка е жизненоважна за всяка организация за ефективни бизнес процеси.                                                                                                                                                                            

Анализиране и събиране на изискванията
Както стартирането на всеки бизнес, започването на работа върху нов софтуер изисква план. Следват някои въпроси, които се нуждаят от отговори, преди да се заемете с проекта:

Кой ще използва софтуера?                               

Какви са необходимите данни за въвеждане?

Какъв ще бъде изходът на входните данни?

Какво е предназначението?

Какви умения са необходими?

Как ще се използва?         

Анализиране и събиране на изискванията
Както стартирането на всеки бизнес, започването на работа върху нов софтуер изисква план. Следват някои въпроси, които се нуждаят от отговори, преди да се заемете с проекта:

Кой ще използва софтуера?

Какви са необходимите данни за въвеждане?

Какъв ще бъде изходът на входните данни?

Какво е предназначението?

Какви умения са необходими?

Как ще се използва? 

План за реализация
Стъпки за изпълнение
Проектиране на софтуера

Сега идва първа фаза, проектирането на софтуера. На базата на документацията и резултатите от първата фаза, системата и софтуерът се проектират. От това разработчиците разбират изискванията на хардуера и системата, необходими за завършване на техния нов проект. Тази фаза ще дефинира и архитектурата на системата. Фазата на проектиране ще определи изискванията за следващата фаза.

Кодиране или програмиране

Тук идва ролята на разработчиците на софтуер. Документите за проектиране на системата вече са разделени на модули и разработчиците започват своята работа. Това ще бъде най-дългата фаза от всички. Програмирането се извършва тук и на всички е известно, че програмирането не е лесна работа. Нуждае се от много време, опит и търпение. След като приключи, разработчикът на софтуер изпраща работата си на тестера.

Тестване на софтуера

Когато сте в производствения бизнес, качеството на продукта винаги се следи и тества. Такъв е случаят с разработката на софтуер. Когато кодирането приключи, разработчикът на софтуер изпраща работата си до отдела/персонала за осигуряване на качеството на софтуера. Те ще пренебрегнат работата на разработчиците на софтуер. Осигуряването на качеството на софтуера или накратко SQA ще търси грешки и ще тества софтуера. Тестът ще бъде направен в съответствие с изискванията и насоките, посочени в документа с изискванията. Единично тестване, интеграционно тестване, системно тестване, тестване за приемане се извършва от SQA и ако се открият отклонения или грешки, се изпращат обратно на разработчика на софтуер. Процедурите ще продължават да се повтарят, докато софтуерът не е без грешки и е готов за внедряване.

Внедряване на софтуера

При успешно завършване на софтуера и тестването той се изпраща на съответния клиент или е достъпен за обществеността.

Поддържане на софтуера

Само несериозните професионалисти или тези, които не желаят да продължат бизнеса си, няма да поглеждат назад към своя софтуер, но сериозните разработчици ще го направят. Всеки софтуер се нуждае от актуализиране и поддръжка. Всеки път, когато софтуерът срещне проблеми, компанията за разработка на софтуер ще бъде там, за да го поправи.

План за реализация
Стъпки за изпълнение
Проектиране на софтуера

Сега идва първа фаза, проектирането на софтуера. На базата на документацията и резултатите от първата фаза, системата и софтуерът се проектират. От това разработчиците разбират изискванията на хардуера и системата, необходими за завършване на техния нов проект. Тази фаза ще дефинира и архитектурата на системата. Фазата на проектиране ще определи изискванията за следващата фаза.

Кодиране или програмиране

Тук идва ролята на разработчиците на софтуер. Документите за проектиране на системата вече са разделени на модули и разработчиците започват своята работа. Това ще бъде най-дългата фаза от всички. Програмирането се извършва тук и на всички е известно, че програмирането не е лесна работа. Нуждае се от много време, опит и търпение. След като приключи, разработчикът на софтуер изпраща работата си на тестера.

Тестване на софтуера

Когато сте в производствения бизнес, качеството на продукта винаги се следи и тества. Такъв е случаят с разработката на софтуер. Когато кодирането приключи, разработчикът на софтуер изпраща работата си до отдела/персонала за осигуряване на качеството на софтуера. Те ще пренебрегнат работата на разработчиците на софтуер. Осигуряването на качеството на софтуера или накратко SQA ще търси грешки и ще тества софтуера. Тестът ще бъде направен в съответствие с изискванията и насоките, посочени в документа с изискванията. Единично тестване, интеграционно тестване, системно тестване, тестване за приемане се извършва от SQA и ако се открият отклонения или грешки, се изпращат обратно на разработчика на софтуер. Процедурите ще продължават да се повтарят, докато софтуерът не е без грешки и е готов за внедряване.

Внедряване на софтуера

При успешно завършване на софтуера и тестването той се изпраща на съответния клиент или е достъпен за обществеността.

Поддържане на софтуера

Само несериозните професионалисти или тези, които не желаят да продължат бизнеса си, няма да поглеждат назад към своя софтуер, но сериозните разработчици ще го направят. Всеки софтуер се нуждае от актуализиране и поддръжка. Всеки път, когато софтуерът срещне проблеми, компанията за разработка на софтуер ще бъде там, за да го поправи.

Предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои видове бисквитки може да окаже влияние върху вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.