Sofia, Bulgaria
«

Корпоративни решения

»

«

Корпоративни решения

»

Повишена организационна ефективност

С използването на корпоративен софтуер, организациите могат да управляват своите фирмени данни и подобна полезна информация, бързо и организирано. Управлението на клиентски данни и ръчното генериране на отчети води до ненужна загуба на време и пари.

Намалени административни разходи за ИТ

Разходите, свързани с управлението и поддържането на различни организационни задачи, могат да бъдат намалени значително с помощта на приложение за разработка на корпоративен софтуер. Например, ръчното управление на обработката на плащания или изпълнението на задачи за фактуриране изисква от фирмите да наемат допълнителен персонал.

Облачно базирани корпоративни ИТ системи

Облачно базираните решения се хостват на облачна платформа от доставчика на решения; следователно те не изискват разрешение за тяхното използване. За разлика от вътрешното ИТ приложение, базираният в облак корпоративен софтуер елиминира разходите за закупуване, инсталиране, изтегляне или поддръжка по време на тяхното използване.

Достъп за множество потребители

Множество професионалисти могат да използват корпоративно ИТ решение по всяко време за изпълнение на различни организационни задачи. Такъв софтуер обикновено се хоства на сървърите на компанията, за да осигури едновременен достъп от множество хора през обща компютърна мрежа. Еднопотребителско корпоративно софтуерно решение може да се използва от едно лице наведнъж и работи само на компютъра на съответното лице.

Повишена сигурност на фирмените данни

Фирмите, независимо от какъвто и да е размер и сложност, могат да изследват Enterprise Application Software (EAS), както е общоизвестно, за да предложат повишена сигурност на организационната текстова информация и цифрови данни. Всички поверителни бизнес данни, включително данни за онлайн плащане на клиенти, бизнес отчети и т.н., се пазят от всяка възможна кибер/фишинг атака.

Повишена организационна ефективност

С използването на корпоративен софтуер, организациите могат да управляват своите фирмени данни и подобна полезна информация, бързо и организирано. Управлението на клиентски данни и ръчното генериране на отчети води до ненужна загуба на време и пари.

Намалени административни разходи за ИТ

Разходите, свързани с управлението и поддържането на различни организационни задачи, могат да бъдат намалени значително с помощта на приложение за разработка на корпоративен софтуер. Например, ръчното управление на обработката на плащания или изпълнението на задачи за фактуриране изисква от фирмите да наемат допълнителен персонал.

 
 
 
Облачно базирани корпоративни ИТ системи

Облачно базираните решения се хостват на облачна платформа от доставчика на решения; следователно те не изискват разрешение за тяхното използване. За разлика от вътрешното ИТ приложение, базираният в облак корпоративен софтуер елиминира разходите за закупуване, инсталиране, изтегляне или поддръжка по време на тяхното използване.

Достъп за множество потребители

Множество професионалисти могат да използват корпоративно ИТ решение по всяко време за изпълнение на различни организационни задачи. Такъв софтуер обикновено се хоства на сървърите на компанията, за да осигури едновременен достъп от множество хора през обща компютърна мрежа. Еднопотребителско корпоративно софтуерно решение може да се използва от едно лице наведнъж и работи само на компютъра на съответното лице.

Повишена сигурност на фирмените данни

Фирмите, независимо от какъвто и да е размер и сложност, могат да изследват Enterprise Application Software (EAS), както е общоизвестно, за да предложат повишена сигурност на организационната текстова информация и цифрови данни. Всички поверителни бизнес данни, включително данни за онлайн плащане на клиенти, бизнес отчети и т.н., се пазят от всяка възможна кибер/фишинг атака.

Какво е корпоративен софтуер?

Корпоративният софтуер е вид програма, която се използва от предприятия, които се определят като предприятия. Доста очевидно, нали? Когато мислим за предприятия, ние имаме предвид компании, които са големи и често имат международни операции. Предприятията с такъв размер обикновено имат уникални нужди, които отличават техните софтуерни изисквания от тези на малкия бизнес. В крайна сметка местният бутиков магазин вероятно не трябва да се занимава с глобални валутни преобразувания. На пазара днес има голямо разнообразие от софтуерни решения за големи корпорации, които помагат за подобряване на оперативната производителност и генерират повече приходи.

Различните доставчици на софтуер се специализират в разработването на програми за компании с различни размери, така че е важно, когато търсите система за вашето предприятие, да сте предварителни относно размера и обхвата на вашия бизнес. Това ще ви помогне да облекчите времето, което прекарвате в сортиране на опции, които не са оптимални за нуждите на вашето предприятие.

Какво е корпоративен софтуер?

Корпоративният софтуер е вид програма, която се използва от предприятия, които се определят като предприятия. Доста очевидно, нали? Когато мислим за предприятия, ние имаме предвид компании, които са големи и често имат международни операции. Предприятията с такъв размер обикновено имат уникални нужди, които отличават техните софтуерни изисквания от тези на малкия бизнес. В крайна сметка местният бутиков магазин вероятно не трябва да се занимава с глобални валутни преобразувания. На пазара днес има голямо разнообразие от софтуерни решения за големи корпорации, които помагат за подобряване на оперативната производителност и генерират повече приходи.

Различните доставчици на софтуер се специализират в разработването на програми за компании с различни размери, така че е важно, когато търсите система за вашето предприятие, да сте предварителни относно размера и обхвата на вашия бизнес. Това ще ви помогне да облекчите времето, което прекарвате в сортиране на опции, които не са оптимални за нуждите на вашето предприятие.

Голямо разнообразие от доставчици, предлагащи набор от категории софтуер, предоставят решения за уникалните нужди.
Категории
Планиране на корпоративните ресурси (ERP)

ERP софтуерът е инструмент, който взема различни процеси, свързани със счетоводството, веригата за доставки и инвентара, и ги управлява на централизирано място, където данните могат да се споделят и работните потоци могат да бъдат автоматизирани.

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

CRM софтуерът е ефективен метод за култивиране на потенциални клиенти, подкрепа на клиенти и увеличаване на задържането на клиенти. Това е чудесен начин за изграждане на взаимоотношения и персонализиране на тактиките за продажби, за да генерирате приходи.

СчетоводствоСчетоводният софтуер съдържа набор от инструменти за финансово управление, които рационализират процеса на завършване на транзакции и обработка на парична информация.

Управление на корпоративни активи (EAM)

Софтуерът EAM позволява на компаниите да следят всички физически активи, които притежават, заедно с управлението на жизнения цикъл на активите. Целта на тази система е да увеличи приходите чрез максимизиране на живота на вашите активи.

Бизнес визуализация (BI)

Възможностите за визуализация, адаптивни табла за управление и шаблонни отчети са някои от основните компоненти, които често се включват в тези системи.

Управление на веригата за доставки (SCM)

Управлението на веригата за доставки е начин да следите и улеснявате производствения процес от момента на постъпване на поръчка до момента, в който пакетът пристигне на прага на клиента.

Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM)

Решенията за управление на жизнения цикъл на продукта са ефективни, за да гарантират, че всички остават на една и съща страница и гарантират, че са изпълнени всички необходими стъпки за съответствие и проектиране.

Голямо разнообразие от доставчици, предлагащи набор от категории софтуер, предоставят решения за уникалните нужди.
Категории
Планиране на корпоративните ресурси (ERP)

ERP софтуерът е инструмент, който взема различни процеси, свързани със счетоводството, веригата за доставки и инвентара, и ги управлява на централизирано място, където данните могат да се споделят и работните потоци могат да бъдат автоматизирани.

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

CRM софтуерът е ефективен метод за култивиране на потенциални клиенти, подкрепа на клиенти и увеличаване на задържането на клиенти. Това е чудесен начин за изграждане на взаимоотношения и персонализиране на тактиките за продажби, за да генерирате приходи.

Счетоводство

Счетоводният софтуер съдържа набор от инструменти за финансово управление, които рационализират процеса на завършване на транзакции и обработка на парична информация.

Управление на корпоративни активи (EAM)

Софтуерът EAM позволява на компаниите да следят всички физически активи, които притежават, заедно с управлението на жизнения цикъл на активите. Целта на тази система е да увеличи приходите чрез максимизиране на живота на вашите активи.

Бизнес визуализация (BI)

Възможностите за визуализация, адаптивни табла за управление и шаблонни отчети са някои от основните компоненти, които често се включват в тези системи.

Управление на веригата за доставки (SCM)

Управлението на веригата за доставки е начин да следите и улеснявате производствения процес от момента на постъпване на поръчка до момента, в който пакетът пристигне на прага на клиента.

Управление на жизнения цикъл на продукта (PLM)

Решенията за управление на жизнения цикъл на продукта са ефективни, за да гарантират, че всички остават на една и съща страница и гарантират, че са изпълнени всички необходими стъпки за съответствие и проектиране.

Предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои видове бисквитки може да окаже влияние върху вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.