Sofia, Bulgaria
«
Аутсорсинг
»

«

Аутсорсинг

»

5

ГОДИНИ НА ОПИТ
Кои са ключовите съставки за успешен аутсорсинг?

На първо място е важно да се създадат правилните условия, при които изнесената услуга има потенциал за успех. Поставете ясни бизнес изисквания и това, което очаквате да постигнете чрез аутсорсинг, са критични основи за успех.

Правилни условия

Аутсорсингът изисква по-висок рисков профил, за да бъде разбиран и управляван, и изисква по-зрял подход, основан на сътрудничество.

Взаимоотношения

Създаването на добри взаимоотношения изисква комбинация от правилните хора в правилната организационна структура, които са овластени и подкрепяни да вземат решения.

Организация

Ранното развитие и на двете официални организационни роли във връзка с успешните междуличностни отношения е от ключово значение за ефективността, ефективността и развитието на договора.

Умения и опит

Трябва да има достатъчно квалифицирани и опитни ресурси, назначени за управление на договора както от възложителите, така и от организациите на клиентите.

Фирмено равенство

И клиентът, и възложителят трябва да признаят, че са екип и заедно са отговорни за предоставянето на успешна услуга.

Мониторинг и анализ

Във виртуалната среда клиентът и възложителите трябва да използват множеството налични инструменти, за да свързват хората един с друг.

5

ГОДИНИ НА ОПИТ
Кои са ключовите съставки за успешен аутсорсинг?

На първо място е важно да се създадат правилните условия, при които изнесената услуга има потенциал за успех. Поставете ясни бизнес изисквания и това, което очаквате да постигнете чрез аутсорсинг, са критични основи за успех.

Правилни условия

Аутсорсингът изисква по-висок рисков профил, за да бъде разбиран и управляван, и изисква по-зрял подход, основан на сътрудничество.

Взаимоотношения

Създаването на добри взаимоотношения изисква комбинация от правилните хора в правилната организационна структура, които са овластени и подкрепяни да вземат решения.

Организация

Ранното развитие и на двете официални организационни роли във връзка с успешните междуличностни отношения е от ключово значение за ефективността, ефективността и развитието на договора.

Умения и опит

Трябва да има достатъчно квалифицирани и опитни ресурси, назначени за управление на договора както от възложителите, така и от организациите на клиентите.

Фирмено равенство

И клиентът, и възложителят трябва да признаят, че са екип и заедно са отговорни за предоставянето на успешна услуга.

Мониторинг и анализ

Във виртуалната среда клиентът и възложителите трябва да използват множеството налични инструменти, за да свързват хората един с друг.

Защо аутсорсинг?

Намаляване на разходите

Икономически ефективен начин за извършване на много работа с по-малко разходи от компанията.

Достъп до по-добри умения

Достъп до по-добра организация и лидерство, както и технически умения като изследвания, компютърно програмиране, писане на счетоводство и др.

Нови технологии

Поради естеството на глобализирания свят, предприятията не могат да си позволят да игнорират напредъка и нуждите, които технологията предоставя.

Минимизиране на центъра

Ясни комуникационни очаквания, слушайте и приемайте обратна връзка и не бъдете евтини.

Качество на работа

Колкото по-малко време прекарва потребителят за изучаване на инструмент или за справяне с ненужна сложност, толкова повече време той извършва продуктивна работа.

Удобство

Освен че е въпрос на удобство както за малки, така и за големи компании, аутсорсването на производствени и производствени процеси е предпоставка за оцеляване.

Предимство при аутсорсинга

Основни компетенции: Компанията може да се съсредоточи върху основните си компетенции.

Намаляване на разходите: Предоставянето на външни услуги като цяло е по-изгодно от наемането на специализирани служители в собствена компания.

Спестяване на време: Малките предприятия и самостоятелно заетите лица се нуждаят от много време, за да се запознаят с новите области на бизнеса. Аутсорсингът спестява време и дава възможност за инвестиции в други области.

Подобряване на качеството: Използването на аутсорсинг стратегии често води до качествени предимства. Тези предимства се дължат на високата степен на специализация на външните доставчици на услуги.

Защо аутсорсинг?

Намаляване на разходите

Икономически ефективен начин за извършване на много работа с по-малко разходи от компанията.

Достъп до по-добри умения

Достъп до по-добра организация и лидерство, както и технически умения като изследвания, компютърно програмиране, писане на счетоводство и др.

Нови технологии

Поради естеството на глобализирания свят, предприятията не могат да си позволят да игнорират напредъка и нуждите, които технологията предоставя.

Минимизиране на центъра

Ясни комуникационни очаквания, слушайте и приемайте обратна връзка и не бъдете евтини.

Качество на работа

Колкото по-малко време прекарва потребителят за изучаване на инструмент или за справяне с ненужна сложност, толкова повече време той извършва продуктивна работа.

Удобство

Освен че е въпрос на удобство както за малки, така и за големи компании, аутсорсването на производствени и производствени процеси е предпоставка за оцеляване.

Предимство при аутсорсинга

– Основни компетенции: Компанията може да се съсредоточи върху основните си компетенции.

– Намаляване на разходите: Предоставянето на външни услуги като цяло е по-изгодно от наемането на специализирани служители в собствена компания.

– Спестяване на време: Малките предприятия и самостоятелно заетите лица се нуждаят от много време, за да се запознаят с новите области на бизнеса. Аутсорсингът спестява време и дава възможност за инвестиции в други области.

– Подобряване на качеството: Използването на аутсорсинг стратегии често води до качествени предимства. Тези предимства се дължат на високата степен на специализация на външните доставчици на услуги.

Предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър от конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои видове бисквитки може да окаже влияние върху вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.